K vodopádům na Černé Desné

Příjemný výlet z Kořenova do Desné, který vede přes vodopády Černé Desné.

K vodopádům na Černé Desné

Kořenov, železniční zastávka – Horní Polubný (1,5 km) – Nýčovy Domky – Souš, Bartelův kříž (5 km) – vodopády na Černé Desné – Desná, Sklář – Desná, centrum (10,5 km).

Náš výlet začíná na železniční stanici Kořenov. Než vyrazíme, můžeme zde navštívit zajímavou expozici Muzea ozubnicové dráhy. Před nádražní budovou pak najdeme rozcestník, od něhož půjdeme po zelených značkách do Horního Polubného ke kostelu sv. Jana Křtitele (z let 1789-1793).

Také na další části putování nás doprovodí zelené značení. Cesta vede kolem horských chalup a loukami s výhledy; po kratším lesním úseku se objevíme v horské osadě Nýčovy Domky, dnes části Desné. Poté postupně klesneme k silnici v osadě Souš. Tady doporučujeme krátkou odbočku po silnici (vpravo) k hrázi Soušské přehrady. Vodní dílo na Černé Desné bylo vybudováno v letech 1912-1915 a od roku 1974 slouží jako rezervoár pitné vody; koupání zde proto není možné.

Od přehrady se vrátíme až do místa, kde u silnice stojí tzv. Bartelův kříž, stará boží muka tvořená mohutným žulovým podstavcem a litinovým křížem s tělem Krista. Odtud nás až do cíle výletu doprovodí červené značení. Cesta nyní klesá podle toku Černé Desné a je součástí naučné stezky Vodopády Černé Desné. Říčka protéká divokým údolím a vytváří několik vodopádů a peřejí. Některé z nich byly novodobě pojmenovány: Hrncový, Bukový, Dlouhý a Plotnový. Za povšimnutí stojí i obří skalní hrnce a kotle, které zde voda vymlela v žulovém podloží.

Ještě dříve než vyjdeme z lesa, můžeme na jednom z balvanů v korytě říčky zahlédnout tzv. Fuchsův kříž. Připomíná nešťastnou událost z roku 1912, kdy se v těchto místech utopil devítiletý Otto Fuchs.

Červené značky pokračují kolem kulturního domu Sklář a podél hlavní silnice do centra Desné. Zde je možné vyhledat železniční nebo autobusovou zastávku.

autor: Otokar Simm

load