Tajemná místa Jizerských hor

Osm zajímavých, tajemných a hlavně méně známých míst v Jizerských horách je označeno malou kovovou volně přístupnou tabulkou, na které je zobrazen symbol daného místa. Po objevení všech tabulek a jejich obkreslení do letáčku bude úspěšným soutěžícím ve vybraných informačních centrech předán dárek – skleněný peníz víly Izeríny.

TAJEMNÁ MÍSTA JIZERSKÝCH HOR

Staňte se poutníky a putujte po Tajemných místech Jizerských hor. Ten kdo navštíví všech osm míst, dostane penízek víly Izeríny.

Pravidla hry:

  • putování se může zúčastnit každý, kdo má hrací kartu
  • karty jsou k dostání ve všech informačních centrech v Jizerských horách, případně ke stažení na www.vilaizerina.cz
  • na plánku je popsána cesta za 8 tajemnými místy, najdete tam také místo, kde obkreslíte známku, kterou na každém místě najdete
  • po nasbírání všech 8 otisků známek obdržíte skleněný Izerínin penízek po předání hrací karty v následujících informačních centrech:
Jablonecké kulturní a informační centrum, o. p. s., Kostelní 1/6, Jablonec nad Nisou)
Městská knihovna a infocentrum, náměstí T. G. Masaryka 638, Smržovka
Informační centrum, náměstí T. G. Masaryka 37, Frýdlant
Městské informační centrum, náměstí Dr. E. Beneše 1, Liberec

Mohlo by vás zajímat

load