Městské muzeum Špitálek

V budově bývalého měšťanského špitálu je situována druhá expozice městského muzea Frýdlant. Historie této budovy sahá až do roku 1561, kdy špitál sloužil jako útulek pro nemocné, přestárlé, chudé a jinak postižené obyvatele. Budova plnila svůj účel ubytovacího zařízení pro sociálně slabé až do roku 2007. Poté prošla celkovou rekonstrukcí a byla sem umístěna muzejní expozice.

V průběhu rekonstrukce budovy došlo k významnému nálezu - odkrytí chlebové pece. Ve venkovní částí Špitálku byla vybudována její funkční replika, která je využívána k přípravě pokrmů během moha městských akcí. 

Expozice muzea prezentuje archeologické nálezy a historický vývoj města přibližuje časová osa situovaná po celé délce budovy.

V roce 2018 byla expozice doplněna o interaktivní prvky, které návštěvníka přenesou na dobové tržiště. Autentické zvuky tržiště, hlasy trhovců a zvuky nářadí podtrhují unikátní zážitek. Součástí Špitálku je také malá kaple, která do nové expozice vnáší duchovní, církevní a meditativní rozměr. Audio výklad je zde možné vyslechnout v češtině, angličtině, němčině a polštině. Kaple je místem, které turista může navštívit i zvlášť, bez další prohlídky interiéru.

Prohlídka probíhá bez průvodce a je tedy zcela na individuálním zájmu návštěvníka, jak dlouho chce v expozici setrvat.


Unikátní prezentace kulturní a historické paměti ve Frýdlantu / 2017-2018 

Název mikroprojektu: Unikátní prezentace kulturní a historické paměti ve Frýdlantu 
Registrační číslo: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_012/0000796 
Žadatel: Město Frýdlant 

Předmětem projektu je vytvoření expozice v muzeu Špitálek, ul. Míru ve Frýdlantě. Expozice bude zaměřena na archeologii a tradiční řemesla. Návštěvníci budou informováni prostřednictvím audiovizuální techniky a s využitím inovativní technologie zobrazení exponátů (hologramy, 4D vjemy aj.). Naším partnerem je Regionální muzeum v Lubani, kde se uskuteční jedna z plánovaných přednášek k historii dolnoslezského vojvodství a historie Frýdlantu. Dalšími aktivitami je vydání dvojjazyčného letáku tematicky zaměřené na obě města. Místo realizace: Muzeum Frýdlant, ul. Míru 176 Realizace 4/2017 – 3/2018 Mikroprojekt je financován 50% z Evropské unie / Evropského fondu pro regionální rozvoj / Fondu mikroprojektů v Euroregionu Nisa realizovaného v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014-2020 a 50% z rozpočtu města Frýdlant

Mohlo by vás zajímat

load