Liebiegova přádelna bavlny

Areál přádelny bavlny firmy Johann Liebieg a spol. vznikla v Železném Brodě ve druhé polovině 19. století.

Ve zdejším kraji byl významným průmyslníkem Johann Liebieg, který nechal postavit mj. i přádelnu bavlny v Železném Brodě.

Výstavbu areálu zahájil roku 1859 a měla několik etap.

V roce 1865, kdy byla továrna ve své první fázi stavby, měl areál budovu turbín na náhonu a třípodlažní budovu strojovny. Podélně s přádelnou se v areálu původně nacházela samostatná budova kotelny (dnes již neexistující) se třemi halami a severně od ní 52 metrů vysoký komín. Autora návrhu, který využil pozdního racionálního mnichovského Rundbogenstilu, však neznáme.

Druhá etapa stavby byla dokončena roku 1879 a tím její celková délka dosáhla 100 metrů. Podpis stavitele Josefa Stablowského nesou plány nového šedového sálu, který byl postaven roku 1896. Na východ od továrny byla stavěna v té samé době jako samotná továrna Dělnická kolonie. Roku 1912 byl také u továrny postaven tovární hotel, který byl však roku 2003 zbořen.

V 60. a 70. letech prováděl národní podnik Pojizerské bavlnářské závody a později Kolora 02 modernizace areálu a výsledkem je jeho dnešní podoba. Přádelna a obě kotelny byly zásadně přestavěny a náhon byl zasypán. Zbytek budov slouží jako skladiště, nepoužívané komíny byly ponechány bez údržby.

Železný Brod

Průmyslová ulice, Železný Brod, 468 22

Technické památky
památky spojené s řemeslem
load