K Protržené přehradě

Vydejte se po stopách jednoho smutného příběhu – po stopách Protržené přehrady na Bílé Desné. Letos je Protržené přehradě 100 let.

V letošním roce, 18. září 2016, uplyne již 100 let od katastrofy na Bílé Desné, způsobené protržením tehdy vybudované přehrady. Pro 67 lidí znamenala ztrátu toho nejcennějšího, pro přeživší nesmírné utrpení a nesnáze, pro tehdy prosperující městečko fatální pohromu. Tato katastrofa pak následně ovlivnila na další desetiletí výstavbu obdobných vodohospodářských děl. Přehrada je evropským unikátem – je jedinou sypanou hrází v Evropě, která se protrhla z technických příčin (viz foto 1). Svému původnímu účelu sloužila pouhých 10 měsíců a nestačila se ani zcela naplnit (v době katastrofy byla naplněna zhruba do tří čtvrtin). Cílem turistů je však již plných 100 let.

Z iniciativy pana Jaroslava Zemana, senátora Parlamentu ČR a starosty obce Albrechtice v Jizerských horách, vznikl v roce 2013 projekt „Obnova kulturní památky Protržená přehrada na Bílé Desné“, jehož cílem je podpořit cestovní ruch. K této iniciativě se přidalo město Desná a podpořil ji i celý Mikroregion Tanvaldsko. Na realizaci se podílely i Lesy ČR, Povodí Labe a CHKO Jizerské hory. Cílem projektu bylo zbavit Protrženou přehradu náletových stromů, a otevřít tak neopakovatelný celkový pohled na pozůstatky bývalé hráze (foto 2).

Dále došlo ke zpevnění kamenné části, osazení areálu informačními tabulemi, vybudování nové bezpečné lávky přes Bílou Desnou a také přístřešku pro turisty v místě, kde kdysi stála Krömerova bouda (foto 3 a 4). Byly vytvořeny chodníčky po hrázi a zřízena naučná stezka, jež vede z Desné až k areálu Protržené přehrady. V centru města byla instalována dřevěná zvonička (vyrobená v rámci desenského dřevosochání) se značkou, kam až sahala voda v době katastrofy, a poutač na naučnou stezku (foto 5). Na trase pak jsou postupně umístěny informační panely s texty ve čtyřech jazycích (češtině, němčině, polštině a angličtině). Naučná stezka vede z centra Desné po silnici k balvanu s pamětní deskou v Desné I, za mateřskou školou na Malou Stranu, zpět na silnici před otočku autobusu k bývalé úpravně vody a dále proti proudu řeky až do areálu Protržené přehrady.

První informační panel je tedy v centru města, na začátku naučné stezky. Seznamuje turisty stručně s tragédií na Bílé Desné – slovem i fotografiemi. Druhý panel je umístěn za mateřskou školou a návštěvníci si na něm mohou prohlédnout dobové fotografie budov po tragédii, doplněné vysvětlujícím textem. Třetí informační panel je instalován za mostem (před vstupem zpět na silnici) a seznamuje formou fotodokumentace a stručného výkladu s kaskádami na Bílé Desné. Čtvrtý panel je usazen na otočce autobusu a přináší informaci o další zajímavosti spojující Desnou s Albrechticemi – Mariánských schodech. Na další trase (mezi bývalou úpravnou vody a Protrženou přehradou) jsou připravena tři odpočinková místa s vyhlídkou na divoké koryto řeky a možností prověřit své znalosti místní fauny a flóry pomocí interaktivních naučných tabulí Lesů ČR (foto 6). V samotném areálu přehrady pak v letošním roce vznikne naučná „technická“ stezka s tabulemi, které zajistí Povodí Labe.

Program obnovy této kulturní památky a jejího blízkého okolí je v souladu s dlouholetým programem rozvoje cestovního ruchu v Mikroregionu Tanvaldsko a s rozvojem turistického ruchu Libereckého kraje. Projekt má zatraktivnit zmíněnou lokalitu a zvýšit zájem turistů o tuto část Jizerských hor. V neděli 18. září 2016 proběhne v areálu Protržené přehrady celebrace. Připomene nešťastnou událost, ale zároveň se stane příležitostí ke slavnostnímu otevření areálu jako významného turistického cíle. Součástí bude mše za zemřelé, vysvěcení pomníčku obětem, ale i celá řada dalších aktivit. Protržená přehrada nemá být pouze smutným mementem, ale její areál se má stát vyhledávaným cílem turistů, místem setkání, odpočinku i tiché vzpomínky.

text: Mgr. Dana Nývltová

Související odkazy: 

Historický dokument – www.youtube.com/watch?v=86roW3ZJdA4

Oprava štoly 2015 – www.youtube.com/watch?v=tOG-8Zh2Hwg

Desná

Web:www.mesto-desna.cz

Mohlo by vás zajímat

load