Jizerskohorské bučiny na seznamu UNESCO!

Jizerskohorské bučiny jsou jedinečné svou zachovalostí, a proto veškeré aktivity budou plánovány s maximálním ohledem na ochranu přírodního dědictví a zamezení masového turismu v horách.

Národní přírodní rezervace Jizerskohorské bučiny se rozprostírá na severním úbočí Jizerských hor a zabírá plochu přibližně 27 kilometrů čtverečních. O její jedinečnosti svědčí zařazení na seznam světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO. Bučiny se tak staly první přírodní lokalitou v České republice, která se na seznam dostala. „Zařazení mezi památky UNESCO je naprosto jedinečné ocenění, které se nám mohlo dostat. Bučiny nyní stojí na seznamu vedle řady dalších výjimečných přírodních lokalit a útvarů, jako jsou Národní park Grand Canyon v Arizoně, Národní park Plitvická jezera v Chorvatsku, nebo Velký bariérový útes v Austrálii. To s sebou přináší sice řadu příležitostí, ale především je třeba dbát na zodpovědné chování vůči přírodě,” upozorňuje Denisa Merenusová, ředitelka Turistického regionu Jizerky.

Jizerskohorské bučiny jsou jedinečné svou zachovalostí, a proto veškeré aktivity budou plánovány s maximálním ohledem na ochranu přírodního dědictví a zamezení masového turismu v horách. Region dlouhodobě apeluje na dodržování zásad chování v přírodě. V minulosti vytvořil vlastní „Desatero, jak se chovat v přírodě” a prezentuje jej ve svých tištěných materiálech a na webových stránkách. „Věříme, že většina turistů se chová k přírodě ohleduplně, není však na škodu připomenout základní pravidla chování a upozornit, že ochrana přírody je pro nás na prvním místě,” říká Denisa Merenusová.

Na podzim letošního roku připravuje Turistický region Jizerky kampaň spojenou s představením Jizerskohorských bučin. Název rezervace sice napovídá, že se jedná o území, pro které jsou typické buky, ale nejsou to jen tyto dřeviny, které utvářejí charakter území. Součástí Jizerskohorských bučin jsou skalnaté výběžky nejrůznějších tvarů, jedinečné skalní vyhlídky a úchvatné vodopády na říčkách. Díky svému svažitému terénu jsou s výjimkou Viničné cesty přístupné jen pěšky. Kouzlo bučin spočívá v jejich klidu, rovnováze, přírodní moudrosti a kráse v každém ročním období. Podzimní pozvánku do Jizerskohorských bučin bude region prezentovat na sociálních sítích Facebook a Instagram VisitJizerky a na webových stránkách www.jizerky.cz.


Hejnice

load