Uzavírka obce Bedřichov v době konání závodu ČT AUTHOR CUP 2022

Upozorňujeme na uzavírku obce v době konání závodu ČT AUTHOR CUP 2022 dne 8. 10. 2022.

Uzavírka obce:

1) od úpravny vody SčVK až po parkoviště Maliník
     v době od 8.30 do 10.45 h

2) od otočky autobusu v Bedřichově po Novou Louku
v době od 8.30 do 16.00 h

K dispozici nebude žádná jiná objízdná trasa. 


Úprava jízdního řádu linky č. 101 a 126 v úseku Janov – Bedřichov a Janov – Hrabětice v sobotu 8. 10. 2022 z důvodu konání závodu „ČT AUTHOR CUP 2022“

Linka č. 101:

  • spoj s pravidelným odjezdem z Bedřichova v 8.41 h pojede již v 8.16 h a v zastávce Janov, samoobsluha vyčká do 8.50 h a dále pokračuje dle platného jízdního řádu
  • spoj s pravidelným odjezdem z Rychnova v 8.21 h (odjezd ze zastávky Autobusové nádraží v 8.45 h) směr Bedřichov, bude mimořádně ukončen v zastávce Janov, samoobsluha. Úsek Janov – Bedřichov nebude obsloužen
  • spoj s pravidelným odjezdem v 9.41 h z Bedřichova bude mimořádně začínat až v zastávce Janov, samoobsluha (odjezd v 9.50 h), úsek Bedřichov – Janov nebude obsloužen

Linka č. 126:

  • spoj s odjezdem v 8.40 h ze zastávky Janov, samoobsluha a spoj s odjezdem ze zastávky Hrabětice, kaplička v 9.08 h pojede mimořádně přes Velký Semerink, vynechá zastávky Bedřichov, úpravna vody a Hrabětice, mačkárna


Bedřichov

load