Frýdlant - Vyhlídkový okruh

Vážení návštěvníci města Frýdlant, připravili jsme pro Vás vyhlídkový okruh, který Vás provede naším městem a představí Vám ta nejzajímavější místa.

Na trase vyhlídkového okruhu navštívíte:

1. Radnice

Nynější budova radnice měla v letech 1532-1897 pět předchůdkyň. Současná radnice byla vystavěna v novorenesančním stylu v letech 1893-1896 dle návrhu vídeňského architekta Franze von Neumanna, který je též autorem radnice v Liberci a ve Vídni. Radnici dominuje věž s hodinami, která je vysoká 48 m a každou hodinu se z ní ozývá zvuk zvonkohry se střídajícími se druhy melodií. Radniční věž, stejně jako Městské muzeum nacházející se ve 2. patře budovy, je možné navštívit dle otevírací doby.

2. Náměstí T. G. Masaryka

Největší náměstí města je centrem Městské památkové zóny. Po jeho obvodu je celkem 14 památkovým zákonem chráněných budov, za zmínku stojí zejména tzv. dům Na panské zvůli (č. p. 2), trojdům s bohatou štukovou výzdobou (č. p. 73) a dům spravovaný Pravoslavnou církví (č. p. 104).

3. Špitálek

Vybudován byl v roce 1564 Bedřichem z Redernu jako útulek pro nemocné. Prošel několika přestavbami a od roku 2012 slouží jako druhá expozice muzea. Součástí muzea je kaple se sochou piety a nález středověké chlebové pece, jejíž funkční replika se nachází ve venkovní části Špitálku. V roce 2018 byla expozice upravena a stala se atraktivnější, na návštěvníka dokonce promlouvá. Lákadlem je dobové tržiště, které návštěvníka doslova přenese do dob minulých.

4. Solnice

V minulosti sloužil dům jako sklad této strategické suroviny. Budova byla několikrát přestavěna, naposledy po zásahu letecké pumy. Budova byla ale zrekonstruována a po roce 1945 v ní vznikly bytové prostory.

5. Mariánský morový sloup

Na vzpomínku morových epidemií v 16. a 17. století byl postaven v roce 1723 mariánský barokní morový sloup na náměstí u bývalého hejtmanství. V roce 1897 byl sloup přemístěn na své dnešní místo u kostela Nalezení sv. Kříže.

6. Kostel Nalezení sv. Kříže

Děkanský kostel byl dobudován roku 1531. V interiéru jsou umístěna cenná kulturní díla z bílého, černého a zeleného mramoru. Jedná se především o hrobku Melchiora z Redernu, která v době svého vzniku stála tolik, co celé frýdlantské panství, když ho Redernové kupovali.

7. Řeka Smědá

Horská řeka pramení v jizerskohorských rašeliništích v oblasti hory Jizery a vzniká u horské chaty Smědava (847m) ze tří toků – Bílé, Černé a Hnědé Smědé. Jméno jí dala zlatohnědá barva vody. Na polsko-německém pomezí se vlévá do Lužické Nisy. 7. 8. 2010 se po vydatných deštích tato jindy poklidná říčka změnila v rozběsněný živel, který zaplavil velkou část města.

8. Kostel Krista Spasitele

Architektonicky a esteticky velmi zajímavý kostel postavený v letech 1902-1903 dle projektu bonnského architekta Rolffse. Interiéru vévodí unikátní Schustrovy varhany. Kostel původně sloužil církvi evangelické. Církvi Československé husitské byl kostel předán do užívání v roce 1949.

9. Domov “U Spasitele”

V neobyčejně pěkné stavbě připomínající zámeček se nachází charitativní dům „U Spasitele“. Dům je obklopen malebnou členitou zahradou se vzrostlými stromy, kašnou a altány. Slouží jako domov pro seniory a jeho provoz zajišťuje církev Československá husitská.

10. Zámecký park a rybník

O založení zámeckého parku a zvelebení zámeckého okolí se zasloužil Kryštof Clam-Gallas a jeho syn Eduard. Součástí rozlehlého parku je romantický rybník s poloostrovem, na jehož klidné hladině se zrcadlí mohutné stromoví parku. Stejně jako zámecký park, i rybník prochází revitalizací.

11. Čedičové varhany

Zámeckým parkem Vás cesta zavede kolem hradeb do zadní části hradu. Zde si povšimněte mohutné čedičové skály s typickou sloupcovitou odlučností, na níž byl celý hrad vybudován. V minulosti tato skála zajišťovala obranu a činila z hradu nedobytnou pevnost.

12. Hrad a zámek Frýdlant

Komplex hradu a zámku tvoří dominantu vysoko se tyčící nad městem a nad řekou Smědou. První písemné zmínky pocházejí z roku 1278. V té době získal panství po rodu Ronovců rod Biberštejnů. Zámecké křídlo vystavěli následně Redernové a další úpravy sídla probíhaly i za Gallasů a Clam-Gallasů, kteří panství vlastnili až do roku 1945. Nejznámějším majitelem panství však byl vojevůdce Albrecht z Valdštejna, který Frýdlant vlastnil mezi lety 1622 – 1634. Prohlídkový okruh zavede návštěvníky do hradu, zámecké kaple i zámku s bohatě vybavenými interiéry.

13. Zámecký pivovar

První zmínky o pivovaru pocházejí ze 14. století. Produkce piva byla přerušena až v roce 1949, kdy finanční situace nedovolovala rekonstrukci pivovaru. V roce 2013 koupila budovu pivovaru firma Terra Felix, s. r. o. Pivovar je částečně zrekonstruován a zve k návštěvě a ochutnání piva Albrecht.

14. Betlém

Betlém s početným množstvím pohybujících se figurek je umístěn v podstávkovém domku. Jeho tvůrce byl frýdlantský rodák Gustav Simon (1873-1953), zhotovoval jej po dlouhou dobu 60 let. Frýdlantský betlém je veřejnosti přístupný a dodnes uvidíte původní mechaniku pohánějící pohyblivé figurky.

15. Městské hradby a socha Piety

Zrestaurované torzo hradeb s „katovskou“ brankou je dnes součástí relaxační zóny vhodné k příjemnému posezení i odpočinku. Nedaleko hradeb se nachází socha Piety, je dílem neznámého autora z období vrcholného baroka. 

Mohlo by vás zajímat

load