Po Viničné

Pěší uklidňující výlet Jizerskohorskými bučinami.

Průběh trasy:
Ferdinandov * Oldřichovské sedlo * Ferdinandov

Popis trasy:
Z Ferdinandova mírně vystoupáme po naučné stezce na traverzovou cestu, zpevněnou drobným štěrkem. Příjemná procházka Jizerskohorskými bučinami nás zavede do Oldřichovského sedla. Cestou se seznámíme s Jizerskými horami na šesti zastávkách naučné stezky. Stezka nám nabídne několik vyhlídek na skupiny skal a kamenů. Pod Oldřichovskými srázy spatříme část lehkého opevnění - řopíků obranné linie z roku 1938. V Oldřichovském sedle možnost občerstvení.

Ferdinandov
Ves založená koncem 18. století, dnes místní část Hejnic. Rozkládá se mezi údolím Černého a Bílého Štolpichu. Pamětní deska Járy Cimrmana na místě, kde byl naposledy spatřen.

Poledník
Členitý horský hřeben na západní části Jemnického hřbetu, porostlými převážně bučinami. Desítky mohutných žulových bloků jsou oblíbeným místem horolezců.

Oldřichovské srázy
Ostrý skalní hřeben ve starých bučinách s řadou horolezeckých skal spadající strmě k Viniční cestě.

NS Viničná cesta
Naučná stezka s 6 informačními panely patří k nejkrásnějším turistickým trasám v Jizerských horách. Začíná v Oldřichovském sedle zvaném Hemmrich a končí v ústí Štolpichu ve Ferdinandově. Vede téměř po vrstevnici v nadmořské výšce okolo 500 m. Cesta má příjemný písčitokamenitý povrch.

Jizerskohorské bučiny
NPR Jizerskohorské bučiny je největším komplexem bukového lesa u nás. Vznikla v r. 1999, kdy bylo propojeno 7 původních rezervací z r. 1960: Špičák, Stržový vrch, Poledník, Štolpichy, Frýdlantské cimbuří, Paličník a Tišina. Tento komplex smíšených, převážně bukových lesů zahrnuje nejcennější lesní porosty Jizerských hor, je genovou bankou původních dřevin pro obnovu jizerskohorských lesů, poškozených v minulosti imisemi i nevhodným lesním hospodařením.

© Geodézie On Line 2009

Mohlo by vás zajímat

load