Rozhledna Černá Studnice a Malé arboretum

Rozhledna Černá Studnice patří svými 26 metry k nejvyšším jizerskohorským kamenným rozhlednám vůbec.

Rozhledna Černá Studnice

Přístup na nejvyšší vrchol Černostudničního hřebene v nadmořské výšce 869 metrů umožňovaly původně pouze vytesané kamenné stupy. Dřevěná vyhlídková věž tam pak stávala od roku 1885. Po ní již velmi úspěšný jablonecký architekt Robert Hemmrich vyprojektoval důkladnou věž, schopnou dlouhodobě odolávat drsným přírodním podmínkám, navíc zároveň spolu s přilehlou chatou.
Náročná stavba celého horského komplexu trvala zhruba jeden rok. Obdivuhodnou se jeví i skutečnost, že na 160 centimetrů silné zdi použil stavitel Corazza až tři tuny těžké žulové kvádry.

Černá Studnice se stala jednoznačnou „jedničkou“ pro jablonecké turisty. Zorganizovali soutěž v počtu výstupů, což znamenalo jaksi automaticky i vyšší počet sklenic vypitých piv. V důsledku zvýšené konzumace se zase zákonitě plnila pokladnice jabloneckého turistického spolku, což opět logicky umožňovalo investovat výnosy do rozšiřování této horské boudy a vylepšování její interiérové vybavenosti.


Malé arboretum

Slavnostního znovuotevření se v roce 2009 po dlouhých jedenašedesáti letech dočkala malá botanická zahrada na Černé studnici. Lesníci pracovali na obnově takzvané „Květeny vlasti“ již od roku 2001. V té době začali v prostoru arboreta sázet dřeviny, které odtud během let zmizely. K zániku původní zahrady z roku 1925 výrazně přispěla druhá světová válka a v roce 1948 arboretum pak zcela zpustlo. Dnes je arboretum volně přístupné.

load