Radnice ve Vrchlabí

Jedna z prvních kamenných městských budov postavená v letech 1732-1737 v barokním slohu, dílo stavitele Jana Jiřího Seehaka.

V přízemí býval původně výčep, v patře velký sál pro obecní shromáždění. 
Věž stržena v roce 1801 únorovou bouří, novou zhotovil syn tehdejšího purkmistra Josef Lamb, mladý mistr klempířský. Obnova věže roku 1859. Rekonstrukce v roce 1913, stavební úpravy v novorenesančním duchu v roce 1927 (městský architekt Hans Knoll). 
Poslední rekonstrukce v devadesátých letech 20. století.
Vrchlabí

náměstí TGM, Vrchlabí, 543 01

Web:www.muvrchlabi.czwww.mestovrchlabi.cz
Další historické památky
historické budovy