Turnovsko: Śladami grodów obronnych nad Izerą

Wycieczka o średniej trudności, która nas powiedzie do pozostałości czterech grodów koło rzeki Izery, o długości 23 km. Trasa poprowadzi nas z Turnova na Frýdštejn, Malą Skálu i z powrotem do Turnova.

TURNOV, rynek (nám.) Czeskiego Raju – Dolánky, Dlaskův statek, pociąg(2 km) Drábovna (6 km) Frýdštejn (9 km) Vranov, Pantheon (11 km) Malá Skála, Boučkův statek, pociąg(12 km) Zbirohy (14,5 km) Zrcadlová koza (19,5 km) – kanał Izery (21 km) TURNOV, rynek (nám.) Czeskiego Raju (22,5 km)

Jadąc pociągiem można wycieczkę zkrócić lub rozdzielić na dwie części.

TURNOV – leży na krzyżówce byłych szlaków handlowych. Pod koniec XVII wieku rozpoczęto obrabiać kamienie szlachetne, późniejszą specjalizacją staje się produkcja imitacji kamieni szlachetnych ze szkła. Zabytki historyczne: neorenesansowy ratusz, dziekański kościół św. Mikołaja, dawny kościół klasztorny św. Franciszka z Asyżu, kościół Narodzenia Panny Marii (jeden z największych neogotyckich kościołów w Europie), pierwotnie romańskikościółek św. Jana Chrzciciela w dzielnicy Nudvojovice, zamek Hrubý Rohozec, turnovská synagoga - jedna z najstarszych zachowanych w Czechach), cmentarz żydowski i Muzeum Czeskiego Raju z historycznymi, etnograficznymi i geologicznymi eksponatami. Ciekawa jest i Galeria Granát. Niedaleko miasta znajduje się gród Valdštejn czy folwark Dlaskův.

DOLÁNKY – dzielnica Turnova na północy miasta u dorzecza rzeki Izery i potoku Vazoveckiego.Oferuje możliwość kąpania, w lecie oferta konsumpcyjna, parking, wypożyczalnia łodzi.

FOLWARK DLASKŮV STATEK – dawna posiadłość i sołectwo zostały zbudowane w 1716 r. – typowy przykład pojizerskiego domu. W obiekcie są stałe ekspozycje i wystawy Muzeum Czeskiego Raju, dotyczące historii wiejskiego życia, narzędzi rolniczych i rzemieślniczych.

DRÁBOVNA (Maloskalská) – nie za duże skalne miasto, które charakteryzuje wiele romantycznych zakątków. W niszy znajduje się znalezisko archeologiczne z wczesnej epoki kamiennej. Znajdziemy tu skromne pozostałości średniowiecznego skalnego grodu.

FRÝDŠTEJN – ruiny skalnego grodu, którego budowniczy skorzystał z piaskowcowego urwiska w skale.Nad nim góruje duża okrągła wieża. Został założony w pierwszej połowie XIV wieku. W 1892 roku gród zakupiło od książąt Rohanů Towarzystwo upiększania miasta Turnov. Bajkowy krajobraz grodu posłużył filmowcom, którzy nakręcili tutaj kilka bajek dla dzieci.

VRANOV – zbudowany około 1425 roku na wąskiej, stromej skale, praktycznie nie do zdobycia gród warowny. Już pod koniec XV wieku został opuszczony. W 1802 roku kupił małoskalski majątek przedsiębiorca Fr. Z. Römisch, który na miejscu dawnej kaplicy kazał zbudować neogoticky letni gródek,wysoko nad rzeką Izerą wieżę widokową, aw  pomieszczeniach grodu i w jego najbliższej okolicy kazał umieścić liczne nagrobki, pomniki, napisy, urny kamienne i daty przypominające legendarne i historyczne postacie oraz wydarzenia. Tak przebudowany gród zaczęto nazywać Panteon.

MALÁ SKÁLA – gmina leżąca w dolinie Izery, pod zboczami masywu Vranovský hřbet i Sokol. Jest ważnym ośrodkiem rekreacyjnym i punktem wyjściowym dla wycieczek. Oferta: kąpieliska, wypożyczalnia łodzi, parki linowe, oferta noclegowa i konsumpcyjna, pociąg, autobus. W gminie znajduje się wiele  przykładów pojizerskich domów – najbardziej znanym jestfolwark Boučkův statek.

FOLWARK BOUČKŮV STATEK –drewniany piętrowy budynek z dachem siodłowym i wysokim ozdobnym szczytem z datą 1813. Znajduje się tu stała ekspozycja o historii Maloskalská i galeria sztuk plastycznych,  na parterze stylowa gospoda, sezonowy ośrodek IC.

ZBIROHY – gród warowny i obronny prawdopodobnie z pierwszej połowy XIV wieku znajdujący się na stromym terenie.Zburzony w 1442 roku. Z pierwotnego grodu zachowały się pozostałości komnat mieszkalnych wewnątrz grodu, sklepienia i fundamenty wieży obronnej, resztka baszty i cysterny na wodę.

ZRCADLOVÁ KOZA – znana restauracja, która została założona w 1890 roku, często odwiedzana przez obywateli Turnova i ulubiony przystanek turystów, rowerzystów i wędkarzy.Zrekonstruowane miejsca do odpoczynku, oferta konsumpcyjna i noclegowa, wypożyczalnia łodzi. 

Turnov

Mohlo by vás zajímat

load