Dawny sąd, Tanvald

Budynek dawnego sądu rejonowego powstał w 1908 roku.


Tanvald

Krkonošská 350, Tanvald, 468 41

Inne zabytki historyczne
Zabytkowe budynki