Připomenutí 100. výročí protržení přehrady na Bílé Desné

V neděli 18. září uplyne přesně 100 let od protržení přehrady na Bílé Desné. A právě v tento den proběhne v areálu Protržené přehrady vzpomínková akce. Připraven je dopolední i odpolední program, nebude chybět ani možnost občerstvení. Návštěvníci se sem dostanou autobusem díky bezplatné kyvadlové dopravě. Prosíme návštěvníky, aby využili možnosti, že autobusy vyjíždějí z terminálu v Tanvaldě.

Měla být součástí soustavy vodních děl na obou tocích Desné. Obě díla se začala budovat v druhé polovině roku 1911, k jejich kolaudaci došlo v týž den (18. listopadu 1915), ale pouze přehrada Souš plní svoji funkci dodnes. Druhá se přesně po 10 měsících od kolaudace protrhla. Jednalo se o jednu z největších tragédií, která poznamenala na dlouhou dobu život v desenském údolí, a dokonce na čas pozastavila výstavbu sypaných hrází. Místo se však stalo cílem mnohých turistů. Proto se právě v roce stého výročí areál bývalé přehrady otevírá v nové podobě. Po více než tříleté usilovné práci je tu možnost vidět rozsah bývalé přehrady díky vykácení stromů v areálu, najdete tu novou bezpečnou lávku, útulnu na místě Krömerovy boudy, opravené vyhlídky, zrekonstruovanou lávku na šoupátkové věži, odhalené části hráze, nově vzniklou technickou naučnou stezku a v neposlední řadě také pomníček věnovaný všem obětem katastrofy. K areálu vede nově vytvořená naučná stezka s odpočinkovými místy, která vychází z centra Desné od zvoničky.

Protržené přehradě je 100 let

V letošním roce, 18. září 2016, uplyne již 100 let od katastrofy na Bílé Desné, způsobené protržením tehdy vybudované přehrady. Pro 67 lidí znamenala ztrátu toho nejcennějšího, pro přeživší nesmírné utrpení a nesnáze, pro tehdy prosperující městečko fatální pohromu. Tato katastrofa pak následně ovlivnila na další desetiletí výstavbu obdobných vodohospodářských děl. Přehrada je evropským unikátem – je jedinou sypanou hrází v Evropě, která se protrhla z technických příčin. Svému původnímu účelu sloužila pouhých 10 měsíců a nestačila se ani zcela naplnit (v době katastrofy byla naplněna zhruba do tří čtvrtin). Cílem turistů je však již plných 100 let.

Z iniciativy pana Jaroslava Zemana, senátora Parlamentu ČR a starosty obce Albrechtice v Jizerských horách, vznikl v roce 2013 projekt „Obnova kulturní památky Protržená přehrada na Bílé Desné“, jehož cílem je podpořit cestovní ruch. K této iniciativě se přidalo město Desná a podpořil ji i celý Mikroregion Tanvaldsko. Na realizaci se podílely i Lesy ČR, Povodí Labe a CHKO Jizerské hory. Cílem projektu bylo zbavit Protrženou přehradu náletových stromů, a otevřít tak neopakovatelný celkový pohled na pozůstatky bývalé hráze.

Dále došlo ke zpevnění kamenné části, osazení areálu informačními tabulemi, vybudování nové bezpečné lávky přes Bílou Desnou a také přístřešku pro turisty v místě, kde kdysi stála Krömerova bouda. Byly vytvořeny chodníčky po hrázi a zřízena naučná stezka, jež vede z Desné až k areálu Protržené přehrady. V centru města byla instalována dřevěná zvonička (vyrobená v rámci desenského dřevosochání) se značkou, kam až sahala voda v době katastrofy, a poutač na naučnou stezku. Na trase pak jsou postupně umístěny informační panely s texty ve čtyřech jazycích (češtině, němčině, polštině a angličtině). Naučná stezka vede z centra Desné po silnici k balvanu s pamětní deskou v Desné I, za mateřskou školou na Malou Stranu, zpět na silnici před otočku autobusu k bývalé úpravně vody a dále proti proudu řeky až do areálu Protržené přehrady.

17. 9. Státní okresní archiv, Turnovská ulice v Jablonci nad Nisou Zpřístupní interiér budovy s možností prohlídky s průvodcem

* Vystaveny archiválie související s událostí ze dne 18. 9. 1916 – protržení přehrady na řece Bílá Desná, možnost výkladu historika
* Výstava archiválií souvisejících s dějinami domu č. p. 2000

První informační panel je tedy v centru města, na začátku naučné stezky. Seznamuje turisty stručně s tragédií na Bílé Desné – slovem i fotografiemi. Druhý panel je umístěn za mateřskou školou a návštěvníci si na něm mohou prohlédnout dobové fotografie budov po tragédii, doplněné vysvětlujícím textem. Třetí informační panel je instalován za mostem (před vstupem zpět na silnici) a seznamuje formou fotodokumentace a stručného výkladu s kaskádami na Bílé Desné. Čtvrtý panel je usazen na otočce autobusu a přináší informaci o další zajímavosti spojující Desnou s Albrechticemi – Mariánských schodech. Na další trase (mezi bývalou úpravnou vody a Protrženou přehradou) jsou připravena tři odpočinková místa s vyhlídkou na divoké koryto řeky a možností prověřit své znalosti místní fauny a flóry pomocí interaktivních naučných tabulí Lesů ČR. V samotném areálu přehrady pak v letošním roce vznikne naučná „technická“ stezka s tabulemi, které zajistí Povodí Labe.

Program obnovy této kulturní památky a jejího blízkého okolí je v souladu s dlouholetým programem rozvoje cestovního ruchu v Mikroregionu Tanvaldsko a s rozvojem turistického ruchu Libereckého kraje. Projekt má zatraktivnit zmíněnou lokalitu a zvýšit zájem turistů o tuto část Jizerských hor. V neděli 18. září 2016 proběhne v areálu Protržené přehrady celebrace. Připomene nešťastnou událost, ale zároveň se stane příležitostí ke slavnostnímu otevření areálu jako významného turistického cíle. Součástí bude mše za zemřelé, vysvěcení pomníčku obětem, ale i celá řada dalších aktivit. Protržená přehrada nemá být pouze smutným mementem, ale její areál se má stát vyhledávaným cílem turistů, místem setkání, odpočinku i tiché vzpomínky.

Protržená přehrada – historické souvislosti

Přehrada na Bílé Desné (dnes areál Protržené přehrady) byla budována společně s údolní nádrží Souš jako soustava vodních děl. Projekt byl vypracován z podnětu Vodního družstva v Dolním Polubném, na zpracování se podílel profesor Dr. Ing. Otto Intze. Projektantem byl Ing. Wilhelm Plenkner. Stavba byla zahájena 17. října 1911, o necelé dva měsíce později než stavba soušské přehrady. Obě vodní díla byla propojena spojovací štolou dlouhou 1104,8 m. Měla sloužit k převádění vody z přehrady na Bílé Desné do vodní nádrže Souš. Obě přehrady byly zkolaudovány v týž den – 18. listopadu 1915. Přesně za deset měsíců se přehrada na Bílé Desné protrhla. Objem vody v ní byl 290 000 m3, byla tedy naplněna zhruba do tří čtvrtin (celkový objem měl být 400 000 m3).

První průsak byl zpozorován 18. 9. 1916 v 15.30 h (asi dvoucentimetrový pramínek), v 15.55 h už voda silně tryskala, v 16.15 h se začala propadat dlažba na návodní straně a v 16.45 h se zřítila úplně. Voda se valila asi 40m širokou průrvou a brala s sebou vše, co se jí postavilo do cesty. Přehrada leží v katastru obce Albrechtice v Jizerských horách, ale následky byly katastrofální především pro oblast dnešní Desné I.

17.9. Státní okresní archiv , Turnovská ulice Zpřístupněn interiér budovy s možností prohlídky s průvodcem!
Vystaveny archiválie související s událostí ze dne 18. 9. 1916 – protržení přehrady na řece Bílá Desná, možnost výkladu historika
Výstava archiválií souvisejících s dějinami domu č. p. 2000

Plánované technické parametry přehrady:

hráz: sypaná, šířka v základu 54 m, výška 14,6 m nad terénem, šířka 5,2 m v koruně s převýšením 1,6 m nad nejvyšší hladinou vody v nádrži

objem nádrže: 400 000 m³

Upozornění!

K Protržené přehradě je přísný zákaz vjezdu motorových vozidel.

Taktéž platí přísný zákaz zastavení a parkování v celém I. ochranném pásmu vodárenské nádrže Souš (podle „vodního zákona“), což je i dle dopravního značení celý úsek ze Souše po křižovatku s Kasárenskou cestou.

text: Mgr. Dana Nývltová

Mohlo by vás zajímat