Clam-Gallasovská obora

Dochované žulové sloupky původní panské obory připomínají zašlou slávu hraběcího rodu Clam-Gallasů, který nechal oboru o rozloze 55 km2 postavit v pol. 19. století za účelem chovu vysoké zvěře a panských honů. Tehdy měřila přes 42 km a čítala kolem 11 tisíc sloupků.

Jizerské hory tehdy oplývaly jeleny, daňky a srnci. Majitelé lesů Clam-Gallasové chtěli pohodlně lovit, ale nepřáli si, aby zvěř utíkala k sousedům nebo do sadů a polí svých poddaných. Šlechta zřídila u Fojtky i speciální past na odchyt zvěře, obehnanou vysokým plotem. Zvířata sem lákalo deset plných krmelců. Když jich bylo dost, vrata do klece se uzavřela.
Obora vedla po kopcích a špatně prostupných lesích na rozloze 5560 ha a byla ohraničená dřevěným plotem zavěšeným na 11 800 žulových sloupcích. Dodnes se jich dochovalo zhruba kolem 8 000, protože si je časem rozebrali lidé jako stavební materiál. Sloupky o průměru 20 až 25 cm měřily 1,5 - 2 m a jeden vážil kolem tří metráků. Výstavba tak musela být nesmírně náročná vzhledem k terénu a tehdejším prostředkům. Vybudování ohrady vyšlo na 21 500 zlatých, což je v přepočtu na dnešní měnu 100 milionů korun.  
Právě sloupky a kamenné zídky o výšce asi dvou a délce pěti metrů - jelení skoky - je to jediné, co po oboře zbylo, protože dřevěná pole vyhnila. 


 
Oldřichov v Hájích

load