Jizerská oblast tmavé oblohy

Jizerské hory byly v roce 1968 vyhlášeny chráněnou krajinnou oblastí díky své jedinečné fauně a flóře. Když se však nad zdejší krajinou snáší bezmračná noc, hory nám odhalují ještě jeden svůj poklad – nebe poseté hvězdami. Pod otevřenou noční oblohou v Orle, na Jizerce či Rozdroze Izerskim uvidíme nad hlavami na dva tisíce hvězd a překrásný stříbřitý pás Mléčné dráhy.

hvězdyTakový pohled je bohužel stále vzácnější. Více než polovina Evropanů nemůže ze svého bydliště takovou noční oblohu ani zahlédnout, a to kvůli světelnému znečištění. Ve městech spatříme pouze ty nejjasnější hvězdy a plnohodnotně lze pozorovat jenom Slunce, Měsíc či planety Sluneční soustavy. Pokud chceme nahlédnout do vzdálenějších končin naší galaxie, spatřit hvězdokupy a mlhoviny, sousední galaxie či dokonce pohlédnout miliardy let do historie vesmíru, musíme se vydat pod oblohu nezatíženou světelnými zdroji. A právě takovou nalezneme v Jizerských horách, kde byla v roce 2009 vyhlášena mezinárodní „rezervace tmy“ – Jizerská oblast tmavé oblohy.

Jizerská oblast tmavé oblohy (zkráceně JOTO, polsky Izerski park ciemnego nieba, anglicky Izera Dark Sky Park) je první mezinárodní park tmavé oblohy na světě, který je na území více než jednoho státu, a zaujímá rozlohu necelých 75 km². 

Nachází se v téměř neobydlené části Jizerských hor a leží z poloviny na české a polské straně Jizerských hor. Na české straně sahá od osady Jizerka po horu Smrk, v Polsku pokračuje po Vysokém Jizerském hřebeni, obepíná Velkou Jizerskou louku a osadu Orle. Park slouží především k informování široké veřejnosti o problematice světelného znečištění a také k ochraně přírody a životního prostředí.

Iniciativa o vytvoření parku tmavé oblohy v Jizerských horách přišla z Astronomického ústavu Univerzity ve Vratislavi v Polsku.  K ní se přidaly další instituce – Astronomický ústav AV ČR, v. v. i., Agentura ochrany přírody a krajiny ČR – Správa CHKO Jizerské hory, Nadleśnictwo Świeradów Zdroj, Nadleśnictwo Szklarska Poreba a Lesy ČR, krajské ředitelství Liberec.

Více informací naleznete na www.izera-darksky.eu.

Křest planetky Izeryny

Na Jizerce proběhl 3. října 2015 křest planetky Izeryny, kterou 30. září 2000 objevili astronomové Peter Kušnirák a Petr Pravec dalekohledem z observatoře Astronomického ústavu AV ČR v Ondřejově.

Stejně jako u jiných planetek i v tomto případě bylo třeba těleso s provizorním označením 2000 SL163 dále sledovat nejméně po dobu čtyř následujících opozic a zpřesňovat dráhu nově objevené planetky. Teprve poté lze totiž dát planetce definitivní číslo, které pak vidíme v závorce před jménem.

Vzhledem k tomu, že těleso 2000 SL163 už získalo číslo 71783, měli objevitelé právo planetku pojmenovat. V té chvíli se na ně obrátili polští kolegové z Wroclawi, zda by nechtěli věnovat jméno Jizerské oblasti tmavé oblohy, která v té době slavila pět let své existence. V roce 2009, kdy oblast vznikla, se jednalo o první přeshraniční projekt tohoto typu na světě a první v České republice.


Výběr jména byl podřízen požadavku, že musí být vhodné a výstižné, což se nakonec podařilo. Jak je uvedeno v citaci na křestní plaketě, planetka Izeryna dostala jméno nejen podle oblasti tmavé oblohy, ale i podle patronky Jizerských hor a také zdejšího unikátního minerálu. Planetka Izeryna oběhne Slunce jednou za 3,21 roku a předpokládaný průměr činí cca 3 km.

Křestní list planetky Izeryny je k vidění v Muzeu Jizerských hor na Jizerce.

Oficiální text IAU:
The Izera Dark Sky Park was established in Jizerské hory, around the border between the Czech Republic and Poland, in 2009. The name was derived from oread Izerina, a patroness of Jizerské hory, and from the mineral izeryn that is a local type of ilmenite with a color resembling the darkness of the sky in the park.

Text: Aleš Majer